Vrste drveta

Ovde mozete pogledati izgled širinskog i dužinsko-širinskog spoja za svaku od VRSTA DRVETA koje Vam možemo ponuditi, a to su:

Bukva, Bukva natur, Bukva kern, Americki orah, Bagrem, Breza , Hrast, Iroko , Jasen , Javor, Jova, Orah , Sapeli, Tresnja, Marbeu, Kruska.

                                                    širinski spoj                                                                                          dužinsko-širinski spoj